hot Chuyên gia soi Cầu Xổ Số Miền Bắc - SĐT:  0968.420.240 hot
ĐỘC THỦ 3 CÀNG CAO CẤP

CẦU ĐỘC THỦ 3 CÀNG CAO CẤP, giá: 10.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỘC THỦ 3 CÀNG CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 20 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả ĐỘC THỦ 3 CÀNG CAO CẤP

NGÀY ĐỘC THỦ 3 CÀNG CAO CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  237   ăn đề  37  
23/07/2017 040  trượt     
22/07/2017  382   trượt    
21/07/2017 464  ăn càng  464  
20/07/2017  732   trượt     
19/07/2017 927  trượt    
18/07/2017  369   trượt     
17/07/2017  388    ăn đề   88   
16/07/2017 639   ăn đề    39  
15/07/2017  181   ăn càng   
14/07/2017  867  trượt     
13/07/2017 642   trượt     
12/07/2017  702    trượt    
11/07/2017 010  ăn càng    
10/07/2017  247   ăn càng   
09/07/2017  639   trượt    
08/07/2017  795   trượt    
07/07/2017  296   trượt   
06/07/2017  682     ăn đề  82  
05/07/2017   716    ăn càng   
04/07/2017  034     trượt  
03/07/2017  574     trượt   
02/07/2017  459     trượt   
01/07/2017  625     trượt   
30/06/2017  360     trượt   
29/06/2017 512  ăn càng  
28/06/2017 194   ăn càng   
27/06/2017  302     trượt   
26/06/2017  725     trượt   
25/06/2017  394     trượt   
24/06/2017  261   ăn càng  
23/06/2017 634     trượt   
22/06/2017  378    ăn đề  78  
21/06/2017  272    ăn đề   72 
20/06/2017  297    ăn đề  97  
19/06/2017  323     trượt   
18/06/2017  305     trượt   
17/06/2017  355     trượt   
16/06/2017  480   ăn càng  
15/06/2017  373     trượt   
14/06/2017  201    trượt      
13/06/2017  069     trượt   
12/06/2017  645     trượt   
11/06/2017  721   ăn càng   
10/06/2017  549     trượt   
09/06/2017  129     trượt   
08/06/2017  885     trượt   
07/06/2017  860     trượt    
06/06/2017  539    ăn càng  
05/06/2017  342     trượt   
04/06/2017  383      trượt   
03/06/2017  316      trượt    
 02/06/2017 336     ăn đề  36  
01/06/2017  130    ăn càng  
31/05/2017  644      trượt   
30/05/2017  631      ăn đề  31  
29/05/2017  434     trượt  
28/05/2017 574     trượt   
27/05/2017  344      trượt    
26/05/2017  321   ăn càng  
25/05/2017  369     ăn càng  
24/05/2017  299     ăn đề  99 
23/05/2017  332      trượt   
22/05/2017  342      trượt   
21/05/2017  355      trượt  
20/05/2017  031      ăn càng  
19/05/2017  084      trượt   
18/05/2017  231      trượt   
17/05/2017  270      ăn đề   70 
16/05/2017  347       trượt      
15/05/2017  339  trượt      
14/05/2017  587  ăn càng   
13/05/2017  355  ăn đề     
12/05/2017  391  trượt      
11/05/2017  349  trượt      
10/05/2017  057   trượt      
09/05/2017  265  trượt      
08/05/2017  380  trượt      
07/05/2017  439  ăn càng   
06/05/2017  395  ăn đề    95  
05/05/2017  329  ăn đề    29 
04/05/2017  364  trượt      
03/05/2017   382  trượt      
02/05/2017  805  trượt      
01/05/2017  215  trượt      
30/04/2017  176  ăn càng   
29/04/2017  601  trượt      
28/04/2017  823   trượt      
27/04/2017  367  trượt      
26/04/2017   671  ăn đề    71  
25/04/2017  142  trượt      
24/04/2017  387  trượt      
23/04/2017  702  trượt      
22/04/2017   836   ăn đề     36 
21/04/2017  407  ăn càng   
20/04/2017  857  trượt      
19/04/2017 386 ăn đề    86  
18/04/2017  345 trượt      
17/04/2017  438  trượt      
16/04/2017  639  trượt      
15/04/2017  948  trượt      
 14/04/2017  123  ăn càng   
13/04/2017  915  trượt      
12/04/2017  324  ăn đê   24  
11/04/2017  452 trượt      
10/04/2017  439  trượt      
09/04/2017  716   ăn càng  
08/04/2017  928   trượt   
07/04/2017  293   trượt    
06/04/2017  305   trượt    
05/04/2017  021  trượt    
04/04/2014  919   ăn càng  919 
03/04/2014 843 ăn đề  43 
02/04/2017  874   trượt   
01/04/2017  808   trượt   
BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP

CẦU BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VIP KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  37   ăn lô      
23/07/2017  22   ăn lô      
22/07/2017  48   trượt      
21/07/2017  32   ăn lô      
20/07/2017  11   ăn lô      
19/07/2017  31  trượt    
18/07/2017  42   trượt       
17/07/2017  74   ăn lô       
16/07/2017  17  trượt      
15/07/2017  24  ăn lô      
14/07/2017  33   ăn lô       
13/07/2017  50  ăn lô       
12/07/2017  48   ăn lô       
11/07/2017  10   ăn lô        
10/07/2017  20   ăn lô         
09/07/2017  23 ăn lô       
08/07/2017  31  trượt      
07/07/2017  23  trượt        
06/07/2017  29  ăn lô          
05/07/2017  30  ăn lô          
04/07/2017  41  ăn lô         
03/07/2017  51  ăn lô         
02/07/2017  57  ăn lô         
01/07/2017  48  trượt         
30/06/2017  56  trượt         
29/06/2017  49  ăn lô        
28/06/2017  40  ăn lô        
27/06/2017  65   trượt         
26/06/2017  40  ăn lô         
25/06/2017  44  ăn lô         
24/06/2017  73  ăn lô        
23/06/2017  15  trượt         
22/06/2017  19  trượt        
21/06/2017  35  ăn lô         
20/06/2017  06  ăn lô        3 nháy 
19/06/2017  13  trượt        
18/06/2017  22  ăn lô         
17/06/2017  32  trượt        
16/06/2017  22  trượt        
15/06/2017  12  ăn lô       
14/06/2017  15 ăn lô        
13/06/2017  33  ăn lô       
12/06/2017  54  trượt        
11/06/2017  89  trượt       
10/06/2017  35  ăn lô        
09/06/2017  08  trượt       
08/06/2017  13  ăn lô       
07/06/2017  10  ăn lô       
06/06/2017  77  ăn lô       
05/06/2017  09  trượt       
04/06/2017  56  ăn lô       
03/06/2017  12  trượt       
 02/06/2017  52  trượt       
01/06/2017  86  ăn lô      2 nháy  
31/05/2017  42  ăn lô      2 nháy 
30/05/2017  25  ăn lô      
29/05/2017  31  trượt       
28/05/2017  67  ăn lô      2 nháy 
27/05/2017 18  ăn lô       
26/05/2017  03  trượt       
25/05/2017  38  ăn lô      
24/05/2017  02  ăn lô       
23/05/2017  14  ăn lô       
22/05/2017  70  trượt       
21/05/2017  15  ăn lô      
20/05/2017  26  ăn lô      
19/05/2017  06  trượt      
18/05/2017  45  ăn lô      
17/05/2017  10  trượt      
16/05/2017  16  trượt      
15/05/2017  06  ăn lô      
14/05/2017  15  ăn lô     
13/05/2017 53  ăn lô     2 nháy
12/05/2017  14  trượt     
11/05/2017  50  trượt     
10/05/2017  70  ăn lô     
09/05/2017  13   trượt     
08/05/2017  19   ăn lô   2 nháy
06/05/2017  97   trượt   
05/05/2017  14   ăn lô   
04/05/2017  31   ăn lô   2 nháy
03/05/2017   48   trượt   
02/05/2017  23   ăn lô    
01/05/2017  48   ăn lô   
30/04/2017  92   ăn lô  2 nháy 
29/04/2017  37  trượt   
28/04/2017   01    trượt   
27/04/2017  42  ăn lô   
26/04/2017   21   ăn lô  2 nháy 
25/04/2017  38   trượt   
24/04/2017  85  trượt   
23/04/2017  78  ăn lô   
22/04/2017  12   ăn lô   
21/04/2017  89  ăn lô   
20/04/2017  65   trượt   
19/04/2017  17   ăn lô   
18/04/2017  00  ăn lô   
17/04/2017  18  trượt   
16/04/2017  01   ăn lô   
16/04/2017  03   trượt    
15/04/2017  06   ăn lô    
 14/04/2017  24  ăn lô   
13/04/2017  57   trượt   
12/04/2017  10   ăn lô   
11/04/2017  15   ăn lô   
10/04/2017  08   trượt   
09/04/2017 31  ăn lô   
08/04/2017  16   ăn lô   
07/04/2017  98   trượt   
06/04/2017  57   trượt   
05/04/2017  08   ăn lô   
04/04/2014  34   ăn lô   
03/04/2017  89   ăn lô   
02/04/2017  32   trượt   
01/04/2017  57  trượt    
XIÊN 2 MIỀN BẮC

CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 2 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 2 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  07 62   ăn xiên  
23/07/2017  27 70   trượt   
22/07/2017  49 82   ăn lô   49 
21/07/2017  29 06   trượt   
20/07/2017  19 56   ăn xiên   
19/07/2017  05 57   ăn lô   05 
18/07/2017  37 78   trượt   
17/07/2017  74 85   ăn xiên  
16/07/2017  23 42   ăn lô  23  
15/07/2017  46 72   ăn lô   46 
14/07/2017  29 54   ăn xiên   
13/07/2017  43 62   trượt   
12/07/2017 31 62   ăn lô   31 
11/07/2017  22 58   ăn xiên   
10/07/2017  42 51   ăn xiên   
09/07/2017  36 60   ăn lô   60 
08/07/2017  37 61   ăn xiên   
07/07/2017  14 42   trượt   
06/07/2017  26 41   ăn xien   
05/07/2017  45 04   ăn xiên   
04/07/2017  43 71   trượt   
03/07/2017  46 83   ăn lô   46 
02/07/2017  25 60  ăn xiên   
01/07/2017  77 93   ăn lô   77 
30/06/2017  64 93   ăn xiên   
29/06/2017  36 61   ăn lô   36 
28/06/2017  39 79   ăn lô   39 
27/06/2017  58 89   ăn lô   58 
26/06/2017  36 77   ăn xiên  
25/06/2017  47 89   ăn lô   47 
24/06/2017  52 85  trượt   
23/06/2017  45 72   ăn lô   45 
22/06/2017  04 78   ăn xiên   
21/06/2017  19 32   ăn lô   32 
20/06/2017  46 73   ăn xiên   
19/06/2017  39 61   ăn lô   39 
18/06/2017  29 53   ăn lô   29 
17/06/2017  25 32   ăn lô   25 
16/06/2017  25 54  ăn xiên   
15/06/2017  06 45   ăn xiên   
14/06/2017  12 56   ăn lô   56 
13/06/2017  23 61   ăn xiên   
12/06/2017  24 98  trượt   
11/06/2017  18 89   trượt   
10/06/2017  47 63   ăn lô   47 
09/06/2017  34 78   ăn lô   34 
08/06/2017  32 96   trượt   
07/06/2017  63 75   ăn xiên   
06/06/2017  54 94   ăn lô   54 54 
05/06/2017  33 60   ăn lô   33 
04/06/2017  57 89   trượt   
03/06/2017  22 43  ăn xiên   
 02/06/2017  53 98   ăn lô   53 53 
01/06/2017  37 76   trượt   
31/05/2017  63 82   ăn lô   82 82 
30/05/2017  12 51   ăn xiên   
29/05/2017  25 61   ăn lô   25 
28/05/2017  37 89   ăn lô   89 
27/05/2017  27 73  ăn lô  27 
26/05/2017  41 73   trượt   
25/05/2017  46 78   ăn xiên   
24/05/2017  28 41   ăn lô   41 
23/05/2017  15 37   trượt   
22/05/2017  54 79  ăn lô   54 
21/05/2017  02 44   ăn xiên   
20/05/2017 33 51   ăn lô   33 
19/05/2017  37 69   trượt   
18/05/2017  36 58   ăn lô  36 
17/05/2017  51 93   trượt   
16/05/2017  15 48   ăn lô   15 
15/05/2017  24 55   ăn xiên   
14/05/2017  20 42   ăn lô   20 
13/05/2017 22 71   ăn lô   22 
12/05/2017  52 93   ăn lô   52 
11/05/2017  10 50   trượt   
10/05/2017  75 93  ăn lô   75 
09/05/2017  11 52   ăn xiên  
08/05/2017  89 78  trượt   
07/05/2017  66 12  ăn lô   66 
06/05/2017  37 98   ăn lô   98 
05/05/2017  36 62   trượt   
04/05/2017  22 99   ăn xiên  
03/05/2017   46 50   ăn xiên   
02/05/2017  17 48   ăn lô   48 
01/05/2017  36 61   ăn lô   36 
30/04/2017  14 47   ăn xiên   
29/04/2017  21 45  ăn lô   21 21
28/04/2017  28 47   trượt  
27/04/2017  64 78   ăn lô   64 
26/04/2017   63 98   ăn xiên   
25/04/2017  87 95   ăn lô   95 
24/04/2017  42 86   ăn xiên   
23/04/2017  54 71   ăn xiên   
22/04/2017  36 78  ăn lô   36 36 
21/04/2017  45 62  trượt   
20/04/2017  84 90  ăn lô   84 
19/04/2017  51 60  ăn xiên   
18/04/2017  36 93  ăn lô  36
17/04/2017  20 32  trượt   
16/04/2017  57 78   ăn lô   57 
15/04/2017  26 34  ăn xiên   
 14/04/2017  73 96 ăn xiên   
13/04/2017  69 85  trượt   
12/04/2017  38 52   ăn xiên   
11/04/2017  23 53  ăn lô   23 23
10/04/2017  63 96  ăn lô   63 
09/04/2017  34 68  ăn lô   34 
08/04/2017  25 02  ăn xiên   
07/04/2017  00 94  ăn lô   00 
06/04/2017  73 85  ăn lô   73 
05/04/2017  52 87  ăn lô   87 
04/04/2014  87 51  ăn xiên   
03/04/2017  03 61  ăn lô  03 03 
02/04/2017  14 62  ăn xiên   
01/04/2017  67 39   ăn lô   39
XIÊN 3 MIỀN BẮC

CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá: 1.500.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây XIÊN 3 MIỀN BẮC sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả XIÊN 3 MIỀN BẮC

NGÀY XIÊN 3 MIỀN BẮC KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  27 62 99   ăn xiên   
23/07/2017  30 68 95   ăn lô  68       
22/07/2017  14 44 82   ăn lô  14 44 44  
21/07/2017  06 46 87   trượt   
20/07/2017  14 56 70  ăn xiên   
19/07/2017  14 30 87   ăn lô  14 87   
18/07/2017  03 40 61   ăn lô  03 40  
17/07/2017  14 23 52   trượt   
16/07/2017  28 37 42   ăn lô  28 37  
15/07/2017  15 77 93  ăn xiên   
14/07/2017  13 43 87   ăn xiên   
13/07/2017  32 51 73   ăn lô  73      
12/07/2017  37 41 62   ăn lô  37 41   
11/07/2017  10 34 58   ăn xiên   
10/07/2017  04 20 51   ăn xiên   
09/07/2017  01 23 71   ăn lô  01 23  
08/07/2017  17 62 80   ăn lô  17 80  
07/07/2017  24 53 70   ăn lô  24 70 
06/07/2017  41 82 94   ăn xiên   
05/07/2017  24 30 82   ăn xiên   
04/07/2017  29 42 78  ăn lô  42        
03/07/2017  27 60 75  ăn lô  27 75    
02/07/2017  55 85 94   ăn lô   55 55 85  
01/07/2017  34 84 92   ăn xiên   
30/06/2017  58 73 92  ăn lô   58 73    
29/06/2017  36 61 81  ăn lô   36 81   
28/06/2017  55 95 87  ăn lô   55      
27/06/2017  24 67 82   trượt     
26/06/2017  18 64 95   ăn xiên     
25/06/2017  22 61 96  ăn xiên    
24/06/2017  43 65 87   trượt    
23/06/2017  12 54 80  ăn lô   12 54  
22/06/2017  07 50 82   ăn lô  07 50  
21/06/2017  05 89 67   trượt    
20/06/2017  16 49 87  ăn xiên    
19/06/2017  04 56 81   ăn lô  04 56  
18/06/2017  08 38 68   ăn xiên   
17/06/2017  35 15 94   trượt     
16/06/2017  06 43 85 ăn lô    06 43 
15/06/2017  06 50 85   ăn xien   
14/06/2017  09 41 56  ăn xiên    
13/06/2017  06 34 62   ăn lô   06 34  
12/06/2017  39 00 54   trượt     
11/06/2017 05 18 89    trượt    
10/06/2017  09 42 59 ăn lô 09 42  
09/06/2017  37 94 02   ăn lô  37   
08/06/2017  01 91 32   trượt   
07/06/2017  48 76 81   ăn lô  48 48 76  
06/06/2017  09 40 93   ăn xiên   
05/06/2017  07 20 37  ăn lô  07 20  
04/06/2017 00 80 73   ăn lô  73         
03/06/2017  22 47 96  ăn lô  22        
 02/06/2017  95 87 61   ăn lô  87 87    
01/06/2017  24 31 71   trượt   
31/05/2017  01 87 96   ăn lô  01 87  
30/05/2017  25 51 80   ăn xiên   
29/05/2017  22 41 72   ăn lô  22 72      
28/05/2017  03 36 53   ăn lô  03 53     
27/05/2017  17 45 83   ăn xiên    
26/05/2017  28 59 78   ăn lô   28 59      
25/05/2017  29 37 79   ăn lô    29 37    
24/05/2017  18 34 67  ăn xiên    
23/05/2017  14 42 83   ăn lô   14 42   
22/05/2017  17 98 00   trượt    
21/05/2017  24 81 98   ăn lô   24 81   
20/05/2017  26 45 68    ăn lô   26 45  
19/05/2017  08 47 89   ăn lô   08  
18/05/2017  79 98 23  ăn lô   79  
17/05/2017  02 17 91   trượt   
16/05/2017  03 25 98   ăn lô  25  
15/05/2017  36 71 83   ăn xiên   
14/05/2017  15 44 78   ăn lô  15 44  
13/05/2017  21 54 60   ăn lô  21 54  
12/05/2017  12 52 98    ăn lô  12 52 
11/05/2017  41 50 68  trượt   
10/05/2017  05 70 89   ăn lô  05 70  
09/05/2017  07 73 91   ăn xiên   
08/05/2017  10 50 91   ăn lô  10 50   
07/05/2017  37 66 96    ăn lô  37 66  
06/05/2017  08 75 92   ăn lô  08 92  
05/05/2017  30 65 94   ăn lô  30 65  
04/05/2017  32 66 91   ăn xiên   
03/05/2017   46 73 95   ăn lô  46 95  
02/05/2017  08 43 65   ăn lô  08    
01/05/2017  08 50 84   ăn lô  08 50  
30/04/2017  58 76 92  ăn xiên   
29/04/2017  01 60 89   ăn lô  01 60   
28/04/2017  63 42 00  ăn lô  00    
27/04/2017  07 35 61  ăn lô  61    
26/04/2017   26 69 82   ăn xiên   
25/04/2017  12 31 62   ăn lô  12 62   
24/04/2017  23 65 81   ăn lô  23 65  
23/04/2017  65 87 94    ăn lô  87 94  
22/04/2017 27 34 61   ăn xiên   
21/04/2017  48 75 93   ăn lô  48 75 
20/04/2017  17 32 60   ăn lô  60  
19/04/2017  82 61 43   ăn xiên   
18/04/2017  59 71 95  ăn lô  59 71 
17/04/2017  68 81 98   ăn lô   81 
16/04/2017  30 48 96   ăn lô  30 48 
15/04/2017  02 46 79   ăn lô   02 
 14/04/2017  06 77 98   ăn xiên   
13/04/2017  75 96 53  ăn lô   75 96 
12/04/2017  11 34 44   ăn xiên   
11/04/2017  14 54 78  ăn lô  14 54 
10/04/2017  27 30 81  ăn lô  30  
09/04/2017  53 00 11   ăn lô   53 00
08/04/2017  05 36 71   ăn xiên  
07/04/2017  01 37 92 ăn lô  01 92 
06/04/2017  95 25 04  ăn lô  25 04 
05/04/2017  01 44 73   ăn lô  44  
04/04/2014  84 62 37  ăn xiên   
03/04/2017  10 36 98   ăn lô  10 36 36 
02/04/2017  08 90 83   ăn lô  08 90  
01/04/2017  80 32 03   ăn xiên   
SONG THỦ 3 CÀNG

CẦU SONG THỦ 3 CÀNG, giá: 3.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả SONG THỦ 3 CÀNG

 

NGÀY SONG THỦ 3 CÀNG KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  657 675  trượt       
23/07/2017  320 323  ăn đề     20    
22/07/2017  281 218   ăn càng   281  
21/07/2017  667 676   trượt        
20/07/2017  726 762   trượt        
19/07/2017  917 971  trươt        
18/07/2017  367 376  trượt         
17/07/2017  687 678  trượt        
16/07/2017  093 039   ăn càng     039    
15/07/2017  281 283  ăn đề     81    
14/07/2017  586 568   trượt         
13/07/2017  851 815  trượt        
12/07/2017 723 732 trượt        
11/07/2017 010 001  ăn càng   010  
10/07/2017  257 275  trượt        
09/07/2017  993 939  ăn càng   993  
08/07/2017  764 746  trượt        
07/07/2017  298 289  trượt        
06/07/2017  687 689  trượt        
05/07/2017  360 306  trượt        
04/07/2017  278 287   trượt       
03/07/2017  586 568   ăn càng   586  
02/07/2017  359 395  trượt        
01/07/2017  723 724  trượt        
30/06/2017  639 693   trượt       
29/06/2017  515 521   ăn càng   512  
28/06/2017  196 169   trượt      
27/06/2017 303 330  ăn càng   303   
26/06/2017  672 627  ăn đề     27   
25/06/2017  695 659     trượt       
24/06/2017  263 236  trượt       
23/06/2017  620 621  trượt       
22/06/2017  357 375  trượt        
21/06/2017  572 573  ăn càng   572  
20/06/2017  087 078  trượt       
19/06/2017  235 253  trượt       
18/06/2017  376 367  ăn đề     76  
17/06/2017  254 245  trượt        
16/06/2017  365 364  trượt       
15/06/2017  281 282  trượt       
14/06/2017  909 990  ăn càng   909    
13/06/2017 241 261  ăn đề    61    
12/06/2017  658 685  trượt       
11/06/2017  615 651  trượt       
10/06/2017  639 693 trượt      
09/06/2017  195 159   trượt      
08/06/2017  823 832  trượt      
07/06/2017  380 308   trượt      
06/06/2017  339 349  ăn đề    39  
05/06/2017  310 301  trượt       
04/06/2017  369 396  trượt      
03/06/2017  357 356  trượt      
 02/06/2017  736 746  ăn càng  736  
01/06/2017  120 102  trượt      
31/05/2017  654 645  trượt      
30/05/2017  632 623  trượt      
29/05/2017  444 445  ăn càng  444 
28/05/2017  357 367   ăn đề    67    
27/05/2017  359 395  trượt      
26/05/2017  621 623  ăn đề    21    
25/05/2017 289 279  trượt      
24/05/2017  087 078  trượt      
23/05/2017  307 306  ăn càng  307   
22/05/2017  358 356  trượt      
21/05/2017  577 578  ăn đề    77   
20/05/2017  035 053   trượt       
19/05/2017  287 289  trượt      
18/05/2017  267 276  trượt       
17/05/2017  278 287  trượt      
16/05/2017 357 375   trượt      
15/05/2017  749 794   ăn càng  749   
14/05/2017  287 278  ăn đề   87   
13/05/2017 354 345  trượt      
12/05/2017 382 328  trượt      
11/05/2017  337 339  trượt      
10/05/2017  378 379   trượt       
09/05/2017  368 367  trượt      
08/05/2017  120 123   trượt      
07/05/2017  439 429  ăn càng  439  
06/05/2017  397 396  trượt      
05/05/2017  149 194   trượt       
04/05/2017  334 354  trượt      
03/05/2017   291 219  trượt      
02/05/2017  287 289  trượt      
01/05/2017  365 356  ăn càng  365  
30/04/2017 179 197  trượt      
29/04/2017  321 312  ăn đề    21    
28/04/2017  378 387  trượt      
27/04/2017  365 356   trượt      
26/04/2017    278 287   trượt      
25/04/2017  143 153  trượt      
24/04/2017  384 386  ăn càng  384  
23/04/2017  905 906  ăn đề   05  
22/04/2017  846 864  trượt      
21/04/2017  817 819  trượt      
20/04/2017  957 956  trượt      
19/04/2017  086 068  ăn càng  086  
18/04/2017  325 352 trượt      
17/04/2017  018 017  trượt      
16/04/2017  909 990  ăn đề    09  
15/04/2017  346 364  trượt       
 14/04/2017   123 132   ăn càng  123  
13/04/2017  811 816  ăn đề      11  
12/04/2017  526 562  trượt       
11/04/2017  369 396 trượt       
10/04/2017  349 394  trượt       
09/04/2017  714 741  trượt       
08/04/2017  346 345  ăn càng  346  
07/04/2017  295 259  trượt       
06/04/2017  903 930  trượt       
05/04/2017  007 005  ăn càng  007   
04/04/2014  319 391  ăn đề     19  
03/04/2017  837 838  trượt       
02/04/2017  879 897  trượt       
10 BỘ 3 CÀNG

CẦU 10 BỘ 3 CÀNG, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 10 BỘ 3 CÀNG sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả 10 BỘ 3 CÀNG

NGÀY 10 BỘ 3 CÀNG KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017 630 631 632 634 635 633 636 637 638 639   trượt    
23/07/2017  320 321 322 323 324 325 326 327 328 329   trươt  
22/07/2017  280 281 282 283 284 285 286 287 288 289  ăn càng   281
21/07/2017  640 641 642 643 645 646 647 648 649 644  trượt    
20/07/2017 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719   trượt    
19/07/2017  207 217 227 237 247 257 267 277 287 297  ăn đề   37 
18/07/2017  350 351 352 353 354 356 357 358 359 355   trượt   
17/07/2017 480 481 482 483 484 485 486 487 489 488   ăn càng   488
16/07/2017  309 319 329 339 349 359 369 379 389 399   ăn đề  39 
15/07/2017 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299   trượt   
14/07/2017  808 818 828 838 848 858 868 878 888 898    trượt   
13/07/2017 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839    ăn càng  831 
12/07/2017  730 731 732 733 734 735 736 737 738 739   trượt   
11/07/2017  610 600 620 630 640 650 660 670 680 690  ăn đề   10 
10/07/2017  309 319 329 339 349 359 369 379 389 399  trượt    
09/07/2017 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539   trượt   
08/07/2017 780 781 782 783 784 785 786 787 789 788   ăn càng   786 
07/07/2017  206 216 226 236 246 256 266 276 286 296  trượt   
06/07/2017  280 281 282 283 284 285 286 287 289 288   ăn đề  82 
05/07/2017 206 216 226 236 246 256 276 286 296 266    ăn đề   16 
04/07/2017 250 251 252 253 254 256 257 258 259 255   trượt    
03/07/2017 560 561 562 563 564 565 567 568 569 566    trượt   
02/07/2017 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839  trượt   
01/07/2017 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729    ăn càng   721 
30/06/2017 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359    truọt  
29/06/2017  510 511 512 513 514 515 516 517 518 519   ăn càng  512
28/06/2017 102 112 132 142 152 162 172 182 192 122    trượt   
27/06/2017 303 300 301 302 304 305 306 307 308 309    ăn càng   303
26/06/2017  721 720 723 722 724 725 726 727 728 729  ăn càng  727
25/06/2017 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499    ăn đề   96 
24/06/2017 205 215 225 235 245 265 275 285 295 255  trượt    
23/06/2017 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739   trượt    
22/06/2017  380 381 382 383 384 385 386 387 389 388    trượt   
21/06/2017 570 571 572 573 574 575 576 578 579 577    ăn càng   572
20/06/2017 670 671 672 673 674 675 676 678 679 677    trượt    
19/06/2017  040 041 042 043 044 045 046 047 048 049   trượt   
18/06/2017  370  371 372 373 374 375 376 378 379 377  ăn đề   76 
17/06/2017  360 361 362 363 364 365 366 367 368 369   trượt   
16/06/2017  480 4814 824 483 484 485 486 487 489 488  ăn càng  480
15/06/2017  201 211 221 231 241 251 261 271 281 291  ăn đề   71 
14/06/2017 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 922    trượt    
13/06/2017   840 841 842 843 845 846 844 847 848 849  trượt   
12/06/2017  501 500 502 503 504 505 506 507 508 509  trượt   
11/06/2017   810 811 812 813 814 815 816 817 819 818  trượt    
10/06/2017   230 231 232 234 235 236 237 238 239 233  trượt    
09/06/2017 410 411 412 413 414 415 415 417 418 419  trượt    
08/06/2017  420 421 422 423 424 425 426 427 428 429  trượt    
07/06/2017 680 681 682 683 684 685 686 687 689 689   trượt   
06/06/2017  300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 trượt    
05/06/2017  610 611 612 613 614 615 616 617 618 619   trượt    
04/05/2017  460 461 462 463 464 465 466 467 468 469  trượt    
03/06/2017   310 311 312 313 314 315 316 317 318 319  trượt    
 02/06/2017 730 731 732 734 735 736 737 738 739  733   ăn càng   736 
01/06/2017  120 121 122 123 124 125 126 127 128 129   trượt    
31/05/2017  380 381 382 383 384 385 386 387 389 388  trượt     
30/05/2017  620 621 622 623 624 625 626 627 628 629  trượt    
29/05/2017  320 321 322 323 324 325 326 327 328 329   trượt    
28/05/2017  260 261 263 264 265 267 268 269 266   ăn đề   67 
27/05/2017  350 351 352 353 354 356 357 358 359 355   ăn càng  355 
26/05/2017  610 612 613 614 615 616 617 618 619 611  trượt   
25/05/2017  250 251 252 253 254 256 257 258 259 255  trượt   
24/05/2017 061 062 060 063 064 065 066 067 068 069    trượt   
23/05/2017  301 302 300 303 304 305 306 307 308 309   ăn càng  307
22/05/2017  360 361 362 363 364 366 365 367 368 369   trượt   
21/05/2017  870 871 872 873 874 875 876 877 878 879   ăn đề   77 
20/05/2017 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069   trượt    
19/05/2017 280 281 282 283 284 285 286 287 289 288  ăn đề   80
18/05/2017 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169   trượt    
17/05/2017 230 231 232 234 235 236 237 238 239 233    trượt   
16/05/2017 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799   ăn càng  794 
15/05/2017 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349    ăn đề   49 
14/05/2017 250 251 252 253 254 256 257 258 259 255   trượt   
13/05/2017 330 331 332 334 335 336 337 338 339 333 trượt   
12/05/2017  308 318 328 338 348 358 368 378 398 388   trượt    
11/05/2017  410 411 412 413 414 415 416 417 418 419  trượt   
10/05/2017  012 002 022 032 042 052 062 072 082 092   ăn càng  062 
09/05/2017 360 361 362 363 364 365 367 368 369 366   trượt    
08/05/2017 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369  trượt   
07/05/2017  410 412 413 414 415 416 417 418 419 411  trượt   
06/05/2017  705 715 725 735 745 755 765 775 785 795   ăn càng  795 
05/05/2017 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349   trượt   
04/05/2017  350 351 352 353 354 356 357 358 359 358  trượt   
03/05/2017   570 571 572 573 574 575 576 577 578 579  trượt   
02/05/2017  402 412 422 432 442 452 462 472 482 492 trượt    
01/05/2017  360 361 362 363 364 365 367 368 369 366   ăn càng  365 
30/04/2017  150 151 152 153 154 155 156 157 158 159   trượt   
29/04/2017  301 311 321 331 341 351 361 371 381 391  ăn đề    21 
28/04/2017  420 421 422 423 424 425 426 427 428 429  trượt    
27/04/2017  310 312 313 314 315 316 317 318 319 311  trượt   
26/04/2017   390 391 392 393 394 395 396 397 398 399  trượt   
25/04/2017  540 541 542 543 544 545 546 547 548 549   ăn đề   49 
24/04/2017  304 314 324 334 344 354 364 374 384 394   ăn càng  384
23/04/2017  710 711 712 713 714 715 716 717 718 719   trượt   
22/04/2017 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539    ăn đề   36 
21/04/2017 205 215 225 235 245 265 255 275 285 295  trượt    
20/04/2017  701 711 721 731 741 751 761 771 781 791  trượt   
19/04/2017  081 082 083 084 085 086 087 089  088 080  ăn càng   086 
18/04/2017  310 312 313 314 315 316 317 318 319 311  ăn đề   15
17/04/2017  008 018 028 038 048 058 068 078 098 088  trượt   
16/04/2017  990 991 992 993 994 995 996 997 998 999  trượt   
15/04/2017  204 214 224 234 254 264 274 284 294 244  trượt   
 14/04/2017  130 131 132 134 135 136 137 138 139 133  trượt   
13/04/2017  970 971 972 973 974 975 976 979 978 977  trượt   
12/04/2017  920 921 923 924 925 926 927 928 929 22  ăn càng 924
11/04/2017 309 319 329 339 349 359 369 379 389 399 ăn đề    59 
10/04/2017  370 371 372 373 374 375 376 378 379 377  trượt    
09/04/2017  704 714 724 734 754 764 774 784 794 744  trượt    
08/04/2017  760 761 762 763 764 765 766 767 768 769  trượt   
07/04/2017 250 251 252 253 254 256 257 258 259 255  trượt   
06/04/2017  930 931 932 933 934 935 936 937 938 939  trượt   
05/04/2017 001 002 003 004 005 006 007 008 009 000   ăn càng  007
04/04/2014  319 329 339 349 359 369 379 389 399 309  ăn đề   19 
03/04/2017  803 813 823 843 853 863 873 883 893 833  ăn đề   43 
02/04/2017  850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 trượt    
01/04/2017  450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 trượt    
TAM THỦ ĐỀ

CẦU TAM THỦ ĐỀ, giá: 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao 95% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây TAM THỦ ĐỀ sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k ) 
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile... 

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Thống kê kết quả TAM THỦ ĐỀ

NGÀY TAM THỦ ĐỀ KẾT QUẢ GHI CHÚ
25/07/2017      
24/07/2017  37 67 57   ăn đề   37 
23/07/2017  41 42 43    trượt   
21/07/2017  81 82 83   ăn đề   81 
20/07/2017 13 31 14    trượt   
19/07/2017  17 18 19   trượt   
18/07/2017  56 57 58   trượt   
17/07/2017 87 89 88  ăn đề  88  
16/07/2017 39 49 59    ăn đề   39 
15/07/2017  84 85 86   trượt   
14/07/2017  87 78 86   trượt   
13/07/2017  34 35 36   trượt   
12/07/2017 32 42 52   trượt   
11/07/2017  10 20 30   ăn đề  10  
10/07/2017  47 48 49   ăn đề   47   
09/07/2017  39 49 59   trượt   
08/07/2017  87 89 86   ăn đề  86  
07/07/2017 96 97 98    trượt   
06/07/2017  84 85 86   trượt   
05/07/2017  16 26 36    ăn đề  16  
04/07/2017 41 51 61    trượt   
03/07/2017 68 78 88    trượt   
02/07/2017  49 59 69   ăn đề  49 
01/07/2017  23 24 25   trượt   
30/06/2017  29 27 28    trượt   
29/06/2017 12 13 14  ăn đề   12 
28/06/2017  92 82 72   trượt   
27/06/2017  04 05 06   trượt   
26/06/2017  27 37 47   ăn đề   27    
25/06/2017  96 97 98  ăn đề  96  
24/06/2017 54 56 53  trượt   
23/06/2017  34 35 36   trượt   
22/06/2017  86 87 89   trượt   
21/06/2017 72 73 74    ăn đề  72  
20/06/2017 87 85 86    trượt   
18/06/2017  41 42 43   trượt   
17/06/2017  54 56 53   trượt   
16/06/2017  89 87 86   trượt    
15/06/2017 71 81 91   ăn đề  71  
14/06/2017  07 08 06   trượt   
13/06/2017  41 42 43   trượt   
12/06/2017  05 15 25   trượt   
11/06/2017  24 25 26   trượt   
10/06/2017  38 39 37    trượt   
09/06/2017 12 32 42   trượt    
08/06/2017  23 24 25   trượt   
07/06/2017  80 90 70   ăn đề  70   
06/06/2017  39 49 59    ăn đề  39  
05/06/2017  01 02 03   trượt   
04/05/2017  78 79 76    trượt   
03/06/2017  16 17 18    trượt   
 02/06/2017  36 46 56    ăn đề  36  
01/06/2017  04 05 06    trượt   
31/05/2017  87 89 86    trượt   
30/05/2017  21 12 32    trượt   
29/05/2017  45 46 47    trượt   
28/05/2017  67 68 69    ăn đề   67  
27/05/2017  57 58 59    trượt   
26/05/2017  12 13 14    trượt   
25/05/2017  57 58 59   trượt   
24/05/2017  67 68 69   trượt   
23/05/2017  07 08 09   ăn đề  07  
22/05/2017  67 68 69     trượt   
21/05/2017  78 98 68    trượt    
20/05/2017 64 65 63    trượt   
19/05/2017  80 83 82   ăn đề  80 
18/05/2017  36 37 38    ăn đề   36 
17/05/2017  72 73 74    trượt   
16/05/2017  97 98 96   trượt   
15/05/2017  57 58 59   trượt   
14/05/2017  87 97 67   ăn đề  87  
13/05/2017 37 73 35    trượt   
12/05/2017 45 46 47    trượt   
11/05/2017  53 63 73    trượt   
10/05/2017  42 45 46    trượt   
09/05/2017  64 65 67    trượt     
08/05/2017  60 70 80    trượt   
07/05/2017  17 18 19    trượt   
06/05/2017  95 97 96   ăn đề  95 
05/05/2017  45 46 47     trượt   
04/05/2017  56 57 58     trượt   
03/05/2017   75 76 78     trượt   
02/05/2017  02 04 06     trượt   
01/05/2017  56 54 53     trượt   
30/04/2017 56 76 86     ăn đề  76 
29/04/2017  26 24 25    trươt  
28/04/2017  24 25 26     trượt   
27/04/2017  45 55 65     trượt   
26/04/2017   87 89 86     trượt   
25/04/2017  47 48 46     trượt   
24/04/2017  84 94 74     ăn đề  84  
23/04/2017 15 16 17     trượt   
22/04/2017  36 37 38     ăn đề  36  
21/04/2017  45 46 47     trượt   
20/04/2017  51 41 61    trượt   
19/04/2017  67 87 97     trượt   
18/04/2017  15 25 35    ăn đề  15
17/04/2017  46 47 48     trượt   
16/04/2017  39 49 59     trượt   
15/04/2017  43 34 47    trượt   
 14/04/2017  32 34 35     trượt   
13/04/2017  81 71 91     trượt   
12/04/2017  26 36 46    trượt   
11/04/2017  49 59 69     ăn đề  59 
10/04/2017  43 53 63   ăn đề   
09/04/2017  14 15 16    trượt   
08/04/2017  64 65 63    trượt   
07/04/2017  87 86 89    trượt   
06/04/2017  32 34 35    trượt   
05/04/2017  03 13 23    trượt   
04/04/2014  19 29 39   ăn đề  19  
03/04/2017  23 32 34     trượt   
02/04/2017  50 40 60    trượt   
01/04/2017  74 89 98    trượt